Hjärtsviktsveckan 2025

Registrera din klinik via formuläret nedan

Boehringer Ingelheim AB, Box 92008, 120 06 Stockholm | Tel: 08-721 21 00 Fax: 08-710 98 84 | www.boehringer-ingelheim.se

PC-SE-104122 april 2024